Prevoz robe


U okviru privrednog društva EURO-LIN, kao posebna radna jedinica funkcioniše i Teretni saobraćaj, odnosno prevoz robe u drumskom saobraćaju. EURO-LIN -teretni saobraćaj, je posebno svojim voznim kapacitetrima fokusiran na prevoz materjala koji je namenjen građeviskoj industriji. U tu vrstu materijala, koje mi prevozimo spadaju,Pesak, Šljaka, Pepeo, Ugalj ( za industrijske potrebe)
Pored ovih materijala posebnu pažnju posvetili smo prevozu cementa i materijalu za mašinsko malterisanje. Ovu vrstu materijala prevozimu u specijalno pripremljenim cisternama-silos, koje su opremljene turbinama za istakanje materijala na samo gradilište..
U okviru voznog parka posedujemo i Kamion-Cisternu namenjenu za prevoz suvih maltera, koja je posebno pogodna za delove naselja ili grada, u  kojima velike cistene nisu u mogućnosti da fizički priđu gradilištu.Nosivost ove Cisterne je 22 tone, i zbog specijalno ugrađene pokretne  prateće osovine ima izuzetne manevraske mogućnosti, koje joj omogućavaju pristum izuzrtno zahtevnim terenima.

Odgovorni rukovodilac

Zoran Pavlović

+381 (0)35 562 988
+381 (0) 64 85 99 204

e-mail: zoran.pavlovic@eurolin.rs

 
 

.