OSNOVNA NAČELA POLITIKE KVALITETA ISO 9001


Uspostavljanjem i poboljšanjem sistema menadžmenta kvalitetom, ispunjavamo zahteve i očekivanja naših korisnika.
  
„EURO-LIN“  d.o.o. je opredeljen da se ispunjavaju zahtevi korisnika i da se stalno poboljšava efektivnost  sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa zakonskom nacionalnom regulativom, međunarodnim standardima, zaštitom životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu.

Svi zaposleni  u EURO-LIN-u, su odgovorni za kvalitet procesa koje obavljaju, prihvatajući stalna poboljšanja i preventivna delovanja kao prepoznatljiv stil rada našeg preduzeća.

Politika kvaliteta daje okvir za utvrđivanje i preispitivanje ciljeva kvaliteta.

Osnove politike kvaliteta su :

  • Zadovoljstvo korisnika naših usluga, jer pokazujemo sposobnost i pouzdanost da pružimo visokokvalitetne usluge.
  • Efektivan sistem menadžmenta kvalitetom, prema zahtevima SRPS ISO 9001:2008 i konkretnim ciljevima kvaliteta, uz stalna poboljšavanja,
  • Efektivno upravljanje procesima, od nuđenja i ugovaranja do realizacije ugovora ili porudžbina,
  • Pružanje usluga zhtevanog i očekivanog kvaliteta, što povećava plasman i konkurentost našeg preduzeća

Osposobljenost i motivacija za timski rad, u kome se ceni i koristi iskustvo i veština svakog zaposlenog, je garancija da će se održavati i unapređivati kvalitet procesa i usluga u cilju zadovoljenja potreba korisnika naših usluga.
Politika kvaliteta prispituje se minimum jednom godišnje, da bi se utvrdila njena efektivnost.
 
U Paraćinu, septembar 2013 godine
Direktor Dušan Miletić