POLITIKA ZAŠTITE ZDRAVLJA I BEZBEDNOSTI NA RADU OHSAS 18001


Politika zaštite zdravlja i bezbednosti na radu je sastavni deo naše poslovne politike i zasnovana je na doslednom poštovanju zakona, pravilnika i standarda OHSAS 18001 kao i naše dobre prakse

EURO-LIN d.o.o. je privržen očuvanju zdravlja i bezbednosti na radu svih zaposlenih, poslovnih partnera i posetilaca

EURO-LIN d.o.o. je svestan rizika koji proističu iz obavljanja ugovorenih usluga, kao i značaja koji treba da ima očuvanje zdravlja i bezbednosti na radu.

Direktor je uspostavio i održava programe za minimalizaciju nivoa rizika kroz praćenje i nadgledanje aktivnosti koje prouzrukuju povećan rizik po zdravlje ili povrede na rad, gubitak vremena, opreme i resursa.
Ova politika daje okvir za utvrđivanje i preispitivanje ciljeva zaštite zdravlja i bezbednosti na radu.
Osnove politike zaštite zdravlja i bezbednosti na radu:

  • Odgovara prirodi i nivou rizika u zaštiti zdravlja i bezbednosti na radu
  • Uključuje ovbavezu stalnog poboljšavanja
  • Uključuje najmanje obavezu usaglašenosti  sa važećim zakonskim obavezama u oblasti zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, kao i sa drugim zahtevima koje moramo da poštujemo
  • Sa njom su upoznati svi zaposleni sa ciljem da budu svesni svojih ličnih obaveza, koje se odnose na zaštitu zdravlja i bezbednosti  na radu
  • Politika zaštite zdravlja i bezbednosti  na radu dostupna je svim zainteresovanim licima.

Politika zaštite zdravlja i bezbednosti  na radu prispituje se minimum jednom godišnje, da bi se utvrdila njena efektivnost.
 
U Paraćinu, septembar 2013 godine
Direktor Dušan Miletić