O NAMA


PROFIL KOMPANIJE

Privredno društvo "EURO-LIN"  osnovano je 2003 godine, sa pretežnom delatnošću prevoza putnika u drumskom saobraćaju čime se i danas bavi.  U početku, društvo je poslovalo sa 3 autobusa u vlasništvu i nekoliko polazaka na liniji Paraćin - Beograd. U vremenskom periodu od osnivanja do danas društvo je znatno povećalo obim usluge prevoza putnika u drumskom saobraćaju, tako da delatnost obavlja sa 55 autobusa na gradsko - prigradskim i međumesnim linijama, kao i na  međunarodnoj liniji za Austriju - Salzburg. Društvo se takođe bavi i prevozom robe u drumskom saobraćaju i investicionom izgradnjom.  Prevoz robe u drumskom saobraćaju obavlja se sa 8 teretnih vozila.

 

MISIJA, VIZIJA I CILJEVI

Naša vizija
 
Mi doprinosimo ekonomskom napretku Srbije, socijalnom razvoju i razvoju zdravih konkurentskih uslova u javnom transportu, unapređujemo odgovornost prema svojim putnicima i drugim učesnicima u saobraćaju, kroz pružanje usluga drumskog putničkog transporta, a sve to u okviru efikasnog i pravno regulisanog sistema saobraćaja u Republici Srbiji.
Primenom tehničkih i tehnoloških inovacija koja mogu da doprinesu zahtevima zajednice, osiguravamo dobru organizaciju i resurse koji će obezbediti kvalitet usluga našim korisnicima.
 
Misija i visoko postavljeni ciljevi
 
Mi omogućavamo korišćenje javnog prevoza u lokalu, međumesnom i međunarodnom saobraćaju, kroz unapređivanje kvaliteta usluga i objekata. Nastojimo da javni putnički saobraćaj učinimo što pristupačnijim, prijatnijim i bezbednijim proširujući kapacitete, teritorijalnu pokrivenost i funkcionalnost mreže putničkih linija.
Postavljanjem visokih standarda, kako u svom poslovanju, tako i u unutrašnjem funkcionisanju, idemo u susret zahtevima i potrebama naših korisnika.

Naše osnovne vrednosti
 

  •       odgovornost za korisnike i druge učesnike u saobraćaju
  •       integritet
  •       legalnost u poslovanj
  •       lojalnost prema zaposlenima
  •       pouzdanost
  •       stručnost
  •       kontinuiran rad na pridobijanju što većeg broja putnika za korišćenje javnog prevoza