Identifikacioni podaci


  • Naziv privrednog društva:   "EURO-LIN"  d.o.o.  Paraćin
  • Sedište društva:  Tome ŽIvanovića bb, 35250 Paraćin
  • Oblik organizovanja: Društvo sa ograničenom odgovornošću
  • Matični broj:  17118854
  • Poreski identifikacioni broj:  101099108
  • Šifra delatnosti:  4931
  • Veličina privrednog društva: Srednje pravno lice